Harrasteluokkien säännöt

§1 Aasiyhdistyksen kaiken toiminnan tavoitteena on aasien hyvinvoinnin edistäminen, joka on myös kilpailutoiminnassa erityisesti huomioitava.

§2 Kilpailupaikalla aasien hyvinvointia ja etua valvovat tuomarit ja heidän sihteerinsä. Heillä on oikeus antaa aasin käsittelijälle huomautus tai evätä aasin kilpailuun osallistuminen, mikäli aasin kohtelu ei ole asiallista.

§3 Osallistuminen kilpailuun on kunkin omalla vastuulla ja omistaja vastaa aasistaan. Tapaturma- ja vastuuvakuutus sekä kilpailuun osallistujille, että aaseille, on suositeltava.

§4 Aasia ei saa kilpailupaikalla nöyryyttää, alistaa tai rangaista fyysisesti. Kilpailupaikalle saapuvan aasin pitää olla terve ja siistitty. Ratsukon pitää olla sopusuhtainen.

§5 Aasin käsittelyssä sallittuja menetelmiä ovat: äänen käyttö asiallisesti, maiskutus, raipalla saa näpäyttää kevyesti, kevyesti vetäminen käsivoimalla, aasin takaa kevyesti kädellä työntäminen ja palkitseminen. Avustajan käyttö on sallittu.

§6 Kilpailuihin saa osallistua kaikki aasit ja aasiristeytykset, jota ohjaa ratsastaja tai aasin esit-täjä eli taluttaja luokasta riipuen. Aasin varusteet: Apuohjat kielletty kaikissa luokissa. Raippa sallittu. Pintelit ja jalkasuojat on kielletty kouluratsastusluokissa. Suitsitus ruunilla ja tammoilla kaikissa harrasteluokissa vapaa. Yli vuotiaat orit on esitettävä kaikissa luokissa suitsittuina. Varusteiden tulee olla ehjät ja puhtaat. Aasin esittäjällä ja avustajalla pitää olla turvakypärä.

§7 Kilpailuissa noudatetaan SRL:n mukaisia doping-sääntöjä ja varoaikoja. Aasien osallistuminen kilpailuihin lääkittyinä on kielletty. Lääkkeiden doping-varoaikoja on noudatettava, säännön rikkomisesta seuraa aasille ja sen haltijalle kahden vuoden kilpailukielto. Kilpailuun osallistuva aasi ja ohjaaja voidaan doping-testata.

§8 Rahapalkinnot eivät ole kilpailuissa sallittu. Minimipalkinto sijoittuneille on ruusuke. Pienet esinepalkinnot on sallittu.

§9 Kilpailupaikan yleisestä turvallisuudesta vastaa kilpailujen johtaja.

§10 Yleisölle on osoitettava turvallinen katselupaikka ja autoille paikoituspaikka.

§11 Kilpailusuorituksessa aasin käsittelytapa vaikuttaa loppuarviointiin +- 2 pistettä. Koko kil-pailupäivän (lukuun ottamatta näyttelyluokkaa) aikana parhaiten aasiaan käsitellyt palkitaan Parhaan Aasinkäsittelijän palkinnolla.

§12 Kilpailukutsu julkaistaan aasiyhdistyksen internet-sivuilla.

§13 Kilpailun osallistumismaksut määrittelee hallitus kilpailukohtaisesti. Osallistumismaksu pitää mainita kilpailukutsussa.

§14 Aasi saa startata ratsastusluokissa ja/ tai valjakkoluokissa 3 kertaa, mutta maksimissaan 2 kertaa/ luokka. Talutusluokkiin on vapaa osallistuminen.

§15 Ratsukon tulee olla sopusuhtainen ja tasapainoinen. Ohjeellinen aasin maksimitaakka saadaan arvioitua kaavalla: aasin säkäkorkeus senttimetreinä miinus 50 => saatu luku kerrotaan 5:llä ja jaetaan kuudella.

§16 Kilpailuissa palkitaan seuraavasti:
min. 3 kilpailijaa – >1 sijoittuu
4 -6 kilpailijaa -> 2 sijoittuu
7 -10 – >3 sijoittuu
sekä sen jälkeen yksi sijoittunut kutakin alkavaa viittä osallistunutta kohden.

Ruusukkeiden värit:

1. sija sini-valkoinen
2. sija sininen
3. sija valkoinen
4. sija punainen
5. sija keltainen
6. sija -> vihreä

§17 Kilpailusäännöt ja kilpailuohjelmat päivitetään hallituksen toimesta. Kilpailujen tuomarilla on oikeus tehdä tarvittaessa päätöksiä koskien tulkinnallisia tapauksia eli sääntöjen soveltamista, mutta tuomarin päätös voi koskea vain kyseistä kilpailua.

§18 Kilpailun tuomarointiin ei ole valitusoikeutta, mutta palautetta ja kehittämisehdotuksia saa antaa suoraan kilpailun johtajalle tai hallituksen edustajille.