Rotunäyttelysäännöt

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen aasiyhdistys ry:n järjestämässä aasinäyttelyssä. Aasilla tarkoitetaan tässä myös muulia, muuliaasia tai muuta vastaavaa risteytystä.

Aasin osallistumisoikeus

Näyttelyyn saavat osallistua aasit ja muulit, jotka ovat rekisteröityjä tai tunnistettuja Suomessa tai niillä on passi jostakin muusta EU-maasta.

Kantava tamma voi osallistua näyttelyyn siihen asti, kun viimeisestä astutuksesta on kulunut enintään 6 kk.

Näyttelyyn ilmoitettavan varsan tulee olla näyttelypäivänä vähintään neljä viikkoa vanha. Varsan saa tuoda ilman emäänsä näyttelyyn varsan ollessa yli 6kk ikäinen ja se on tunnistettu. Kopio tunnistuslomakkeesta on lähetettävä ilmoittautumisen yhteydessä tai näyttelyyn mennessä jos varsaa ei ole ilmoittautumisaikaan mennessä tunnistettu.

Kaikilla aaseilla tulee olla näyttelyssä mukanaan passi tai kopio tunnistuslomakkeesta. Poikkeuksena maitovarsat, joita ei ole vielä tunnistettu, eikä niillä näin ollen voi olla vielä tunnistusilmoitusta.

Ilmoittautuminen

Näytteilleasettaja on vastuussa aasin oikeista tiedoista ilmoittautumislomakkeella. Väärin ilmoitetun aasin tulokset mitätöidään eikä osallistumismaksua palauteta.

Näyttelykutsu julkaistaan Suomen aasiyhdistyksen Internet-sivuilla vähintään kaksi kuukautta ennen näyttelyä.

Ilmoittautuminen tapahtuu Suomen aasiyhdistyksen ilmoittautumiskaavakkeella postitse tai sähköisesti. Näyttelymaksu tulee maksaa viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ja kuitti maksusta on oltava ilmoittautumislomakkeen mukana. Ilmoittautumislomake on postitettava näyttelyn järjestäjälle viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Näyttelyn järjestäjän yhteystiedot ovat näyttelykutsussa.

Mikäli aasilla ei ole Suomen Hippoksen passia, on ilmoittautumisen yhteydessä lähetettävä joko kopio aasin ulkomaan passista tai aasin tunnistuslomakkeesta. Aasista, jolla on Suomen Hippoksen passi, ei tarvitse lähettää kopioita tunnistusasiakirjoista.

Ilmoittautuneet saavat näyttelykirjeen viimeistään viikkoa ennen näyttelyä aasin ilmoittajan sähköpostiin.

Näyttelyyn ei voi ilmoittaa aasia arvosteltavaksi tuomarille, joka itse tai jonka perheenjäsen on tai on ollut aasin kasvattaja tai omistaja.

Aasiyhdistys vahvistaa vuosittain osallistumis- ja jälki-ilmoittautumismaksun suuruuden. Jälki-ilmoittautumisen mahdollisuudesta päätetään vuosittain.

Poisjääneiden aasien ilmoittautumismaksu palautetaan vain, jos poisjääntiin on eläinlääkärin todistus. Aasin omistajan on otettava yhteyttä Aasiyhdistykseen viimeistään kaksi viikkoa näyttelyn jälkeen, jotta näyttelymaksu voidaan palauttaa.

Näyttelyluokat

Näyttelyn luokat ilmoitetaan näyttelykutsussa ja Aasiyhdistys pidättää itsellään oikeuden yhdistää luokkia ja jakaa luokkia ryhmiin tarvittaessa.

Aasi ikääntyy aina vuoden vaihteessa riippumatta siitä, onko se syntynyt alku- vai loppuvuodesta.

Palkitseminen

Näyttelyssä aasit palkitaan ensimmäisellä, toisella tai kolmannella palkinnolla tai ne jätetään palkinnotta. Aasit saavat ruusukkeen I, II tai III, tai ne eivät saa ruusuketta. Tuomari järjestää aasit tämän jälkeen paremmuusjärjestykseen, josta ensimmäinen palkitaan lisäksi ruusukkeella ja/tai tavarapalkinnolla. Tämä aasi on luokkavoittaja. Jokainen aasi saa kirjallisen lausunnon arvostelustaan.

Luokkavoittajat osallistuvat Best In Show-kehään ja BIS-kehässä valitaan BIS, BIS2 (2. paras) ja BIS3 (3. paras). Aasit palkitaan ruusukkein.

Lisäksi näyttelyssä voidaan jakaa erikoispalkintoja ja valita esimerkiksi näyttelyn paras ori ja paras tamma, paras nuori ori, paras nuori tamma, paras ruuna jne. Erikoispalkinnot voivat olla joko ruusukkeita tai tavarapalkintoja, jotka voivat olla lahjoituksia. Erikoispalkinto voidaan jakaa jos siitä on kilpailemassa vähintään kaksi aasia.

Näyttelyssä palkitaan aasien lisäksi paras esittäjä.

Yleiset ohjeet

Aasit eivät saa myöhästyä näyttelystä, vaan paikalla on oltava viimeistään tunti ennen oman luokan alkua.
Aasi on oltava hallinnassa ja talutuksessa koko näyttelyn ajan, näyttelytoimikunta voi määrätä häiriötä aiheuttavan aasin käsittelijöineen poistumaan kehästä tai näyttelyalueelta.

Alle 1-vuotiaat aasit (varsat) tulee esittää riimulla. 1-vuotiaat aasit voidaan esittää riimulla tai kuolaimin. 2-vuotiaat ja sitä vanhemmat aasit on esitettävä kuolaimin. Kuolainten tulee olla joko nivelkuolaimet tai suorat kuolaimet.

Näyttelyn aikana aasin esittäjä tai avustaja ei saa puhutella tuomaria kuin kysyttäessä, sihteeri opastaa esittäjää tarvittaessa. Aasi ei saa poistua kehästä ilman sihteerin tai tuomarin lupaa.

Esittäjän asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva. Asussa ei saa olla mainintaa aasin nimestä, kasvattajasta tai omistajasta.

Esittäjällä saa olla kehässä apunaan raippa ja avustaja.

Avustajaa voi käyttää apuna, kun aasi ei esimerkiksi suostu ravaamaan. Aasin on ravatta-va kehässä, jotta se voidaan arvostella.

Esittäjän ja avustajan on käytettävä kypärää kaikissa luokissa.

Aasin on oltava puhdas, terve ja normaalikuntoinen eikä se saa olla lääkitty.

Näytteilleasettaja vastaa aasinsa tai itsensä aiheuttamista vahingoista.

Näyttelyssä on noudatettava hyviä tapoja ja aaseja on käsiteltävä asianmukaisella tavalla.

Tuomari ja toimihenkilöt

Tuomarilla on oikeus mitata aaseja ja tarkistaa aasien purennat.

Aasin arvostelu on julkista tietoa, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Tuomarin päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Sihteerillä on vaitiolovelvollisuus kehässä kuulemistaan asioista. Sihteerit huolehtivat kehän järjestyksestä ja aikataulujen pitävyydestä. Sihteerien tulee opastaa aasien esittäjiä kehässä.

Sääntöjen noudattaminen

Sääntöjä on noudatettava kaikissa Suomen aasiyhdistyksen aasien rotunäyttelyissä. Sääntöjen rikkojaa (näytteilleasettajaa tai toimihenkilöä) rangaistaan varoituksella joka kerrotaan myös näyttelytulosten yhteydessä Aasiyhdistyksen Internet-sivuilla ja jäsenlehdessä.

Näyttelyn järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu aasin omistajan, esittäjän tai muun näyttelyssä paikalla olevan henkilön huolimattomuudesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Näyttelyluokat

1. Alle 1-vuotiaat orivarsat emänsä kanssa tai ilman
2. alle 1-vuotiaat tammavarsat emänsä kanssa tai ilman
3. 1-3-vuotiaat nuoret oriit ja ruunat
4. 1-3-vuotiaat nuoret tammat
5. 4-15-vuotiaat oriit
6. 4-15-vuotiaat ruunat
7. 4-15-vuotiaat tammat varsan kanssa tai ilman
8. yli 15-vuotiaat oriit
9. yli 15-vuotiaat ruunat
10. yli 15-vuotiaat tammat varsan kanssa tai ilman
11. muulit/muuliaasit ym. vastaavat risteytykset. Jos muuleja ilmoittautuu paljon, jaetaan muulitkin kahteen tai useampaan luokkaan.

Erikoispalkinnot

Suluissa aasit, jotka ovat oikeutettuja kilpailemaan ko. palkinnosta. Palkinto voidaan jakaa jos siitä on kilpailemassa vähintään kaksi aasia.

Paras varsa (luokkien 1 ja 2 voittajat)
Paras nuori (luokkien 3 ja 4 voittajat)
Paras aikuinen (luokkien 5, 6 ja 7 voittajat)
Paras seniori (luokkien 8, 9 ja 10 voittajat)
Paras tamma (luokkien 2, 4, 7 ja 10 voittajat)
Paras ori (luokkien 1, 3 (jos ori), 5 ja 8 voittajat)
Paras ruuna (luokkien 3 (jos ruuna), 6 ja 9 voittajat)
Paras muuli/muuliaasi (muulien luokkavoittajat jos muuleja on vähintään kaksi luokkaa)
Paras esittäjä

Lisäksi voidaan jakaa muitakin erikoispalkintoja