Uudet asteikot paljastavat, onko aasi kivulias

Tutkijaryhmä, johon kuului myös kaksi asiantuntijaa Donkey Sanctuarystä on julkaissut helmikuussa 2020 asteikon ja ohjeistuksen, minkä avulla aasien kipua voidaan tunnistaa tarkkailemmalla aaseja. Aaseilla on äärimmäisen korkea itsesuojeluvaisto eivätkä ne saaliseläiminä näytä kipuaan, etteivät petoeläimet huomaa niiden käyttäytyvän eri tavalla. Sekä hevoset että aasit ovat taitavia piilottamaan kipunsa, mutta aasi on tässä vielä hevostakin parempi.

Vaikka aasi ei ontuisikaan, voi sen kokeman kivun määrää päätellä muista seikoista, joita ei välttämättä tule edes ajatelleeksi. Kipeät aasit ovat terveitä rauhallisempia, pitävät päätään alempana  ja huiskivat enemmän hännällään, mutta eivät välttämättä onnu tai ontumista on maallikon vaikeaa havaita.

Tutkimusta varten tarkkailtiin n 20 aasin ryhmiä, joista jokaisella ryhmällä oli tutkitusti tietyntyyppistä kipua, kuten vatsakipuja. Lisäksi tarkkailtiin verrokkiaaseja, jotka olivat tiettävästi terveitä. Aaseja ei siis ”satutettu” tutkimuksen takia, vaan tutkimuksessa tarkkailtiin jo hoidossa olevia aaseja. Kaikki tutkitut aasit olivat Donkey Sanctuaryn hoivissa.

Tutkimuksessa valmistui kaksi asteikkoa.

EQUUS-DONKEY-COMPASS listaa useita aasin elintoimintoihin ja liikkumiseen liittyviä havaintoja ja EQUUS-DONKEY-FAP keskittyy aasin pään alueen kipuilmeisiin. Aaseillakin on siis ilmeitä, joita on hyvä oppia tunnistamaan. Tutkimuksen mukaan COMPASS toimi hyvin ähkytapauksissa ja ortopedisissa vammoissa, mutta ei kovin hyvin operaation jälkeisen kivun (ruunaus) määrittelyssä. Se ei myöskään kuvastanut kovin hyvin pään alueella olevaa kipua..

FAP, eli ”Donkey Facial Assessmentof Pain” taas toimi hyvin ähkyssä ja pään alueen kiputiloissa, mutta ei niin hyvin ortopedisissä vammoissa ja operaation jälkeisen kivun havainnoimisessa.

Akuutti kiputila oli mahdollista havainnoida käyttämällä kumpaakin taulukkoa tai pelkkää kipuilmeiden taulukkoa.

Aasia tarkkaillaan 5 minuutin ajan ja sen kaikki eleet pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti. Sopiva tarkkailuetäisyys on 3-5 metriä. Maksimipistemäärä on 60.
Yleinen olemus Pisteet Ääntely/vaikerointi Pisteet
Aasi on valpas ja/tai vuorovaikutuksessa muiden lauman aasien kanssa 0 Ei ääntele mitenkään kivun takia 1
Hieman ”masentunut” ja/tai levoton ja/tai normaalia vähemmän lauman muiden aasien kanssa tekemisissä 1 Aasi puree välillä hampaitaan yhteen tai vaikeroi (1-2 kertaa 5 minuutin aikana) 2
Keskimääräisen ”masentunut” ja/tai aggressiivinen eikä reagoi muihin aaseihin 2 Aasi puree toistuvasti hampaitaan yhteen ja vaikeroi (3-4 kertaa 5 minuutin aikana) 3
Vakavasti ”masentunut” 3 Aasi puree hampaitaan yhteen jatkuvasti ja vaikeroi yli 4 kertaa viiden minuutin aikana. 4
Asento/ryhti Pisteet Muutokset laumakäyttäytymisessä
Pisteet
Seisoo rauhassa ja saattaa lepuuttaa toista takajalkaansa 0 Aasi on muiden kanssa 0
Seisoo maha hieman jännittyneenä ja/tai vaihtelee hiljakseen painoa jalalta toiselle 1
Vatsalihakset erittäin jännittyneet ja/tai pyöristänyt selkäänsä ja/tai venyttää raajojaan tai koko vartaloaan ja/tai vapisee hieman lihaksistostaan. 2
Aasi istuu takaosansa päällä ja/tai sillä on erittäin huomatattavia lihaskouristuksia 3 Muut aasit tai aasin kaveri on poistunut muualle ja kipeä on jätetty jälkeen. 3
Painon jakautuminen Pisteet Syöminen Pisteet
Asin paino on jakautunut kaikille neljälle jalalle 0 Syö normaalisti tai nopeasti 0
Syö vähemmän ja/tai hitaasti 2
Paino on jakautunut epätasaisesti 3 Ei ole kiinnostunut ruuasta 3
Makaaminen, piehtarointi Pisteet Liikkuminen Pisteet
Ei makaa eikä lepää makuultaan 0 Liikkuu mielellään ja askellajit ovat puhtaat ja helpon näköiset 0
Yrittää käydä makuulle tai on makuulla, mutta enintään kuin 50% ajasta 1 Liike on hieman epäpuhdasta tai kävelee jäykästi. Jos ontumisen skaalaisi 5 asteikolle, olisi ontuminen/epäpuhtaus 1-2. 1
Makailee yli 50% ajasta 2 Liikkuu haluttomasti, kun aasia houkutellaan liikkeelle ja ontumisen taso on 3-5. 2
Makailee epänormaalissa asennossa esimerkiksi aivan kyljellään ja raajat venytettyinä suoriksi tai selällään ja/tai piehtaroi toistuvasti 3 Ei liiku ollenkaan tai on koko ajan makuulla. 3
Pään kannattelu/sijainti Pisteet Hengitystiheys Pisteet
Päälaki (korvien väli) on sään yläpuolella kun aasi ei ole syömässä 0 12-28 kertaa minuutissa 0
29-32 kertaa minuutissa 1
Päälaki on sään korkeudella 2 33-36 kertaa minuutissa 2
Päälaki on sään alapuolella 3 Yli 36 kertaa minuutissa 3
Korvien asento (yli 75% ajasta) Pisteet Aasin kiinnostus sitä tarkkailevaa ihmistä kohtaan Pisteet
Korvat normaalissa asennossa (eteen päin) 0 Reagoi tarkkailijaan 0
Reagoi hieman tarkkailijaan 2
Korvat epänormaalisti (taaksepäin, sivuilla tai vaakatasossa) 3 Ei reagoi mitenkään 3
Hännän heiluttaminen (mikä ei liity ötököiden häätämiseen) Pisteet Kipeän alueen tunnusteluun reagointi Pisteet
Ei  heiluta häntäänsä, häntä on normaalissa asennossa 0 Ei reagoi tunnusteluun 0
Heilauttaa satunnaisesti häntäänsä 1-2 kertaa 5 minuutin aikana 1
Heilauttaa toistuvasti häntäänsä (3-4 kertaa 5 minuutin aikana) 2 Reagoi hieman tunnusteluun 2
Heiluttaa häntäänsä enemmän ja/tai nostaa sitä tai painaa jalkojen väliin 3 Reagoi äärimmäisen paljon 3
Mahan potkiminen Pisteet Sydämen syke Pisteet
Seisoo hiljaa, ei potki mahaansa 0 32-52 kertaa minuutissa 0
Katsoo mahaansa 1 53-60 kertaa minuutissa 1
Nostelee takajalkojaan, saattaa potkaista kerran tai kaksi mahaansa 2 61-68 kertaa minuutissa 2
Potkii toistuvasti mahaansa, yli 2 kertaa 5 minuutin aikana 3 Yli 68 kertaa minuutissa 3
Maan tai lattian kuopiminen Pisteet Rektaalilämpötila Pisteet
Seisoo rauhassa, ei kuovi 0 35.7–38.0 °C 0
Nostelee raajojaan, mutta ei kuovi 1 35.3–35.6 °C tai 38.1–38.5 °C 1
Kuopii satunnaisesti (1-2 kertaa 5 minuutin aikana) 2 34.7–35.2°C tai 38.6–39.0 °C 2
Kuipii paljon (yli 2 kertaa 5 minuutin aikana) 3 <34.6 °C tai >39.1 °C 3
Hikoilu Pisteet Suolistoäänet Pisteet
Ei merkkejä hikoilusta 0 Normaalit äänet (ääni kuuluu 5-10 sekunnin välein) 0
Vähentynyt liikkuvuus 1
Merkkejä hikoilusta (märkiä alueita näkyy, mutta hikeä ei tipu eikä höyryä) 2 Ei ääniä/liikkuvuutta 2
Selviä merkkejä hikoilusta (höyryää tai hikeä tippuu) 3 Erittäin vilkkaat suolistoäänet tai metallinen ääni, kilahdukset 3

Jos on tiedossa aasin vamma (ortopedinen kipu, ähky/koliikki, pään alueen kipu tai operaation jälkeinen kipu) on tutkijaryhmä muodostanut myös kertoimet eri oireille. Nämä kertoimet löytyvät tutkimuksesta, mutta jo ylläolevaa taulukkoa täyttämällä voi oman aasinsa kokeman kivun määrää arvioida.

kipea_aasi

Tämä belgialaisessa aasienpelastusjärjestössä kuvattu aasi oli kipeä. Sen päälaki on säkää alempana ja sen korvat roikkuvat sivuilla. Se seisoi ulostusasennossa, mutta ei kuitenkaan ulostanut. Hännän kohotus ja koholla pitäminen on yksi merkki kivusta. Lisäksi aasin takajalat ovat hieman ojentuneet rungon alle, eli paino ei ole tasaisesti jokaisen jalan varassa.

Tutkimuksessa valmistunut toinen taulukko keskittyy aasin pään alueen ilmeisiin ja pieniin hienovaraisiin eleisiin.

Aasia tarkkaillaan 2 minuutin ajan 3-5 metrin etäisyydestä. Enimmäispistemäärä on 24.
Pää Pisteet Flehmenin ilme, haukottelu, maiskutus
Pisteet
Liikuttelee päätään normaalisti 0 Ei näy näitä eleitä 1
Normaalia vähemmän tai liioitellusti pään liikuttamista 2 Eleitä näkyy 2
Silmäluomet Pisteet Korvien asento Pisteet
Avonaiset Normaalissa asennossa 0
Silmät normaalia enemmän auki tai silmäluomet ovat jännittyneet ja silmät puoliksi kiinni 1
Silmät selkeästi avonaisemmat (valkuainen näkyy) tai aasi puristaa silmäluomiaan näkyvästi kiinni 2 Epänormaali asento (roikkuvat alhaalla, jatkuvasti taaksepäin) 2
Kiinnostus ympäristöä kohtaan (katseella) Pisteet Korvien reagointi Pisteet
On kiinnostunut ympäristöstä 0 Kääntää korvat tai korvan selkeästi kohti äänen aiheuttajaa 0
Ei kovin kiinnostunut 1 Siirtää korvat kohti äänen aiheuttajaa hitaasti tai kääntää korviaan vain vähän 1
Ei ollenkaan kiinnostunut 2 Ei reagoi korvillaan ääniin 2
Sieraimet Pisteet Säikkyminen/pään ravistelu Pisteet
Rennot 0 Ei säiky tai heilauttele päätään 0
Hieman avoimemmat kuin normaalisti, sieraimet hieman koholla, rypyt näkyvät sierainten yläpuolella 1
Selvästi avonaiset sieraimet, sieraimet värisevät hengityksen mukana, hengityksen voi mahdollisesti kuulla 2 Ainakin yksi säikähdys (aasi liikuttaa äkkinäisesti päätään pelästyessään jotain) tai pään heilautus 2
Suu ja huulet/suupielet Pisteet Hampaiden pureminen tai vaikerointi Pisteet
Rennot 0 Ei kuultavissa 0
Suupielet nostettu 2 Kuultavissa 2
Pään lihaksisto Pisteet Hikoilu korvien takaa Pisteet
Ei lihastoimintaa 0 Ei merkkejä hikoilusta 0
Lieviä nytkähdyksiä 1
Selkeitä nytkähdyksiä 2 Hikoilua on nähtävissä 2

Yllä olevan taulukon tärkeimpinä kivun merkkeinä pidettiin silmäluomien asentoa, sieraimia, suupieliä, korvien asentoa ja kiinnostusta (focus) ympäristöä kohtaan.

Tutkimuksen johtopäätökset eivät tarjoa pistemääriä, jonka jälkeen aasi on erittäin kipeä, mutta jo oireista ja niille annetuista pisteistä voi päätellä aasin kivun määrää. Täysin terveellä aasilla ei näy näitä eleitä ollenkaan. Jos aasilla on jatkuvast useampia merkkejä, on se mahdollisesti kipeä ja kipu on  hoidettava aasilta pois.

Tutkimus tehtiin tarkkailemalla aaseja henkilön toimesta 3-5 metrin etäisyydeltä niin, että aasi näki ihmisen. Melko tuoreessa hevosille tehdyssä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että hevoset vähensivät kipuilmeitään merkittävästi (74%), jos niitä tarkkailtiin henkilökohtaisesti näköetäisyydeltä. Peräti 33% hevosista lopetti kipueleet kokonaan tarkkailun ajaksi. Luotettavimpia tuloksia saatiinkin videoimalla klinikalla hoidossa olevia hevosia ja tunti ihmisen käynnin jälkeen kipueleitä ja -ilmeitä esiintyi ns odotusten mukaan.

Teksti ja kuva: Kaisa Määttänen

Lähteet:

Dierendonck van, M., Burden, F., Rickards, K. & Loon van, J. Monitoring Acute Pain in Donkeys with the Equine Utrecht University Scale for Donkeys Composite Pain Assessment (EQUUS-DONKEY-COMPASS) and the Equine Utrecht University Scale for Donkey Facial Assessment of Pain (EQUUS-DONKEY-FAP). 2020

Torcivia, C. ja McDonnell, S. In-Person Caretaker Visits Disrupt Ongoing Discomfort Behavior in Hospitalized Equine Orthopedic Surgical Patients. 2020

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s