Aasien rekisteröinti

Aasien ja muiden hevoseläinten rekisteröinti (varsat ja tuontieläimet)

Ohjeet päivitetty 8.7.2019

Suomessa syntyneiden aasi- ja muiden hevoseläinvarsojen rekisteröinti suoritetaan pääasiassa samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin hevosten. Jotta varsa voidaan rekisteröidä Suomen Hippoksen rekisteriin, tulee myös sen emän olla rekisteröity Suomen Hippokseen. Oriinpitäjän tulee pitää kirjanpitoa kaikista oriin astumista tammoista. Tammanomistaja saa oriinpitäjältä astutustodistuksen (astutustodistus toimii myös varsomisilmoituksena) sekä syntymätodistuksen. Maahantuodut hevoseläimet suositellaan tunnistettavaksi ja rekisteröitäväksi Hippokseen täysillä sukutiedoilla.

Lyhyen tiivistelmän tunnistuksesta ja rekisteröinnistä (mm. ajankohta, tarvittavat asiakirjat) löydät täältä Aasin tunnistus ja rekisteröinti, tiivistelmä (pdf).

Astutuskirjanpito ja varsomisilmoitus

Oriin omistaja pitää astutuskirjanpitoa kaikista oriin astumista tammoista. Kirjanpito tehdään astutusluetteloon, joka on tulostettavissa Hippoksen sivuilta. Oriinpitäjä toimittaa astutusluettelon oman alueensa hevosjalostusliittoon astutusvuoden lokakuun 15. päivään mennessä.

Astutuksen yhteydessä oriinpitäjä antaa tamman omistajalle astutustodistuksen. Todistus on tulostettavissa Hippoksesta oikean reunan linkistä. Varsan syntymän jälkeen tammanomistaja toimittaa todistuksen varsomistiedolla täydennettynä oman alueen hevosjalostusliittoon. Tämä varsomisilmoitus tulee toimittaa myös mikäli tamma ei ole tiinehtynyt, se on luonut varsansa tai varsa kuoli synnytyksessä.

Rekisteröintihinta määräytyy varsomistilmoituksen palautusajankohdan mukaan. Rekisteröintihinta on edullisin mikäli varsomisilmoitus palautetaan kuukauden sisällä varsan syntymästä.

Varsomisen jälkeen tammanomistaja pyytää oriinpitäjältä syntymätodistuksen, joka toimii kuittina siitä, että oriinpitäjä on saanut kaikki sovitut astutus- ja varsamaksut. Tammanomistaja antaa syntymätodistuksen tunnistajalle hänen tullessaan tunnistamaan syntynyttä varsaa. Oriinpitäjä voi tulostaa syntymätodistuksen Hippoksesta sivun oikean reunan linkistä.

Aasien astutusluettelo, sekä astutus- ja syntymätodistukset voi tulostaa sivun oikeasta ylälaidasta. Aasien kohdalla hyväksytään myös vapaamuotoiset luettelot ja todistukset, mutta oriinpitäjä on velvollinen huolehtimaan, että niistä käyvät ilmi kaikki tarvittavat tiedot.

Tunnistus ja rekisteröinti

Varsan rekisteröinti on kaksivaiheinen: ensin ilmoitetaan rekisteriin, sitten tunnistetaan. Maahantuodun aasin kohdalla nämä hoituvat samalla kertaa.

Varsa kannattaa ilmoittaa rekisteriin lähettämällä Hippokseen/oman alueen hevosjalostusliittoon varsomistodistus pian varsan syntymän jälkeen. Ilmoituksen voi tehdä nykyään myös sähköisesti Hippoksen Heppa-järjestelmän kautta (ohjeet täällä). Rekisteröintihinta on edullisin mikäli varsomisilmoitus palautetaan kuukauden sisällä varsan syntymästä. Tämän jälkeen hinta nousee ja ilmoitus kannattaa tehdä viimeistään syntymävuoden loppuun mennessä. Mikäli esim. maahantuodun kantavan tamman kohdalla ei ole mahdollisuutta saada oriin omistajalta varsomistodistusta, voi varsan ilmoittaa rekisteröitäväksi ilmoittamalla olemassa olevat tiedot varsan vanhemmista, kasvattajasta ja varsan syntymäajankohdasta.

Varsalle ja maahantuoduille aaseille tilataan tunnistus hevosjalostusliitosta. Tunnistuksen tekee oman alueen hevosjalostusliiton virkailija, joka saapuu paikalle sovittuna aikana. Varsasta kirjataan ylös väri ja merkit sekä asennetaan mikrosiru. 1.7.2009 jälkeen syntyneille varsoille mikrosirutus on pakollinen. Maahantuoduilta aaseilta tarkastetaan mikrosiru ja passin tiedot, jotta voidaan varmistua oikean yksilön olevan kyseessä. Oman alueen tunnistajien yhteystiedot löydät hevosjalostusliittojen nettisivulta. Aasien värityksestä ja merkeistä löydät lisätietoja mm. täältä. Tunnistaja on hyvä tilata paikalle varsan ollessa noin 4 kuukauden ikäinen, kun sen varsakarva on vaihtunut ja tuontiaasi suositellaan tunnistettavaksi heti maahantuonnin jälkeen. Tunnistajalle luovutetaan tunnistuksen yhteydessä varsan syntymätodistus, jonka oriinpitäjä on lähettänyt kuitiksi siitä, että asiaan kuuluvat maksut on maksettu. Tunnistajalle annetaan mukaan myös mahdolliset omistajanvaihdoslomakkeet. Kun tunnistus on maksettu hevosjalostusliitolle, toimitetaan varsan/tuontiaasin asiakirjat edelleen Suomen Hippokseen rekisteröinnin jatkamista varten.

Tunnistuksen yhteydessä varsalle merkitään nimiehdotus tai useampikin. Rekisteriin ei hyväksytä jo käytössä olevaa nimeä eikä suojattuja kasvattajanimiä. Muutoinkin aasin nimen antamisessa noudatetaan samanlaisia nimisääntöä kuin hevosilla. Kiellettyjä ovat mm. liian pitkät, sopimattomat ja sekaannusta aiheuttavat nimet. Lisätietoa varsan nimeämisestä löydät Hippoksen sivulta vasemmasta valikosta.

Suomen Hippos ei vaadi aaseilta ja muilta hevoseläimiltä DNA-määritystä. Omistajan niin halutessa voi tunnistaja ottaa varsasta verinäytteen. DNA-määritys tehdään omistajan kustannuksella. Mikäli isästä ja/tai emästä on otettu DNA-näyte, testataan varsan DNA vanhempiinsa. Näin voidaan varmistua polveutumisesta.

Maahantuotujen EU-passillisten aasien tietokantailmoitus tuli pakolliseksi vuonna 2016. Ennen tätä ei EU-passillista aasia tarvinnut Suomessa rekisteröidä Hippokseen, ellei kyseistä aasia käytetty kasvatukseen. Kevytrekisteröinti eli tietokantaan ilmoittaminen ei vaadi tunnistajan käyntiä, vaan omistaja täyttää lomakkeen ja lähettää sen passin kanssa Hippokseen. Lomakkeelta löytyvät tarkemmat ohjeet. Tietokantaan ilmoitettu aasi on merkitty Hippoksen tietokantaan maininnalla ”ei-rekisteröity hevoseläin”, jolloin se ei ole virallisesti rekisterissä.

Suomen aasiyhdistys suosittelee rekisteröimään aasit heti niiden maahantulon tai syntymän jälkeen aina tunnistuksen kautta ja ilmoittamaan aasin tiedot Hippokseen rekisteröinnin yhteydessä täydellisillä sukutiedoilla, jos niiden sukutaulu on passissa tai muuten tiedossa. Tällöin Suomen aasikannasta saadaan kattavampi tieto ja tunnistetut ja rekisteröidyt yksilöt ovat myös sujuvammin käytettävissä jalostuskäyttöön.

Kun tuontitamma varsoo Suomessa varsan ja isä on tuntematon, voidaan sekä tamma että varsa tunnistaa samalla kerralla. Varsa kannattaa ilmoittaa rekistetöitäväksi kun varsa on alle kuukauden ikäinen, näin tunnistusmaksu on edullisin. Tunnistaja on hyvä tilata paikalle varsan ollessa noin 4 kk ikäinen.

Aasin vanhemmat tuonteja?

Jos aasivarsan emä tai emä ja isä ovat tuontiaaseja, on ne tunnistettava Suomen Hippokseen ennenkuin varsa voidaan tunnistaa ja rekisteröidä. Tunnistus voidaan tehdä viimeistään samalla kun varsa tunnistetaan. Usein Suomeen tulee kantava aasitamma, eikä varsan isästä ole tietoa. Tällöin aasi jää isän puolelta suvuttomaksi.

Tuontiaasit suositellaan tunnistettavaksi heti sen jälkeen kun ne on tuotu Suomeen, mutta viimeistään siinä vaiheessa kun ne ovat lisääntyneet ja varsa käydään tunnistamassa. Hippos suosittelee tekemään maahantuonti-ilmoituksen eli tilaamaan tunnistajan aasille kuukauden sisällä sen maahantuonnista. 2009 vuodesta lähtien hevoseläimiä on koskenut tunnistuspakko. Tuontimaassa tehty eläinlääkärin tarkastus- ja kuljetusasiakirja (Traces-todistus) on säilytettävä vähintään viisi vuotta aasin maahantuonnista.

Hevoseläinpassi

Rekisteröinnin valmistuttua varsan omistajalle lähetetään rekisteröintilasku. Passi postitetaan omistajalle kun rekisteröintilasku on maksettu. EU:n komission tunnistusasetuksen mukaan hevoseläimelle on tehtävä hevoseläinpassi viimeistään vuoden kuluessa syntymästä, jotta hevoseläin voidaan rekisteröidä ilman teuraskieltomerkintää.

Varsan kasvattajaksi rekisteröidään automaattisesti varsan emän omistaja, mikäli rekisteriin ei ole tehty ilmoitusta hallintaoikeuden siirrosta. Lisätietoja hallintaoikeuden siirrosta Hippoksen sivuilla (oikealla).

Rekisteröityjä aaseja voi seurata Hippoksen Heppa-järjestelmästä, nimen kohdalle kirjoitetaan aasin nimi tai muita tietoja ja haetaan. ”Vanhoilla” aaseilla, joilla on Kuurilan rekisteritodistus, on edelleen Hepassa rekisterinumerona Kuurilan antama numero. Samoin ulkomaisilla aaseilla reknumero on alkuperäisnumero, esimerkiksi Ruotsissa käytettävä A-123 jne. Elossa oleville aaseille, joille tehdään samalla hevospassi, annetaan UELN-numero, joka voi olla esimerkiksi ”246001D00901001”, jossa alku on maatunnus, D tarkoittaa hevoseläintä (aasi, muuli, muuliaasi, seepra-aasi tm), 90 on syntymävuosi ja viimeiset kaksi numeroa ilmoittavat monesko ko. vuonna syntynyt hevoseläin tämä on, esimerkissä 1. rekisteröity aasi, joka on syntynyt 1990.

Hevoseläinpassi on pidettävä aina samassa paikassa, missä aasikin on. Siihen on hyvä merkitä mm. aasin rokotukset, ruunaukset sekä lääkitykset ja niistä johtuvat mahdolliset teuraskiellot.

Erikoisrotujen rekisteröinti

Vaikka pääosa Suomen aaseista on ns. ”maatiaisaaseja” eli tavallisia aaseja, on Suomessa muutamia aaseja, jotka kuuluvat erityiseen omaan rotuunsa. Ulkomailta tuodut erikoisrotujen edustajat on useimmiten lähtömaassa merkitty alkuperäiseen roturekisteriin. Tuolloin aasi rekisteröidään Suomeen normaalisti tuontiaasin tapaan tunnistusmenettelyn kautta yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli erityisrotuun kuuluva aasi syntyy Suomessa, pitää se ilmoittaa varsomisilmoituksella hevosjalostusliittoon/Hippokseen ja tunnistaa yleisen menettelyn mukaisesti. Aasi tulee kuitenkin ensirekisteröidä rodun alkuperäisrekisteriin, josta se saa virallisen passin. Aasi voi olla vain yhdessä rekisterissä kerrallaan, joten Hippoksen rekisteriin aasi lisätään alkuperäisrekisterin tiedoilla, kun se on saanut sieltä passin. Erikoisrotuiseksi aasin voi rekisteröidä, kun sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti kyseistä erikoisrotua ja varsa täyttää muuten kyseisen rodun rotumääritelmän määräykset.

Alkuperäisrekistereitä on mm. Amerikassa ADMS eli American Donkey and Mule Society ja Englannissa Donkey Breed Society. On hyvä selvittää etukäteen alkuperäisrekisteristä, soveltuuko oma erikoisrotuun kuuluva aasi kyseiseen rekisteriin rekisteröitäväksi. Suomessa olevia erikoisrotuja ovat mm. välimeren miniaasi, mammuttiaasi, poitoun-aasi ja pyreneitten aasi.

Ilmoitus ruunauksesta ja aasin kuolemasta

Jotta Hippoksen tietokanta pysyisi mahdollisimman ajantasaisena, on sinne tärkeää ilmoittaa syntyvien ja maahantuotujen eläinten lisäksi aasin kuolemasta sekä orin ruunauksesta. Nämä ilmoitukset ovat ilmaisia ja ne voi tehdä Hippoksen nettisivuilla olevilla lomakkeilla tai Heppa-järjestelmässä.

Ruunausilmoitus löytyy täältä.
Poistoilmoitus löytyy täältä.

Rekisteröintihinnasto

Hinnaston löydät kokonaisuudessaan Hippoksen sivuilta.

Tunnistus:

Tunnistusmaksu 100e (kotitallilla, tunnistaja tulee kotiin. Hinta sisältää matkat ja toimenpiteet (mikrosirun asennus).

Rekisteröinti:

Kun Suomessa syntynyt varsa ilmoitetaan varsomistodistuksella rekisteröitäväksi
-kuukauden sisällä syntymästä 30e
-syntymävuoden loppuun mennessä 60e
-myöhemmin 150e
+toimitus-, käsittely- ja postituskulut 5e

Maahantuodun EU-passillisen aasin ilmoittaminen tietokantaan, sukutiedoilla 95e tai ilman sukutietoja 70e

Suomessa syntyneen aasivarsan maksut ovat siis seuraavanlaiset:
Tunnistus ja mikrosirutus 100e
Rekisteröinti, kun varsomisilmoitus palautettu kuukauden sisällä 30e
Toimituskulut 5e
YHTEENSÄ 135e

Tuontiaasin rekisteröintikulut ovat seuraavanlaiset:
Maahantuodun aasin rekisteröinti sukutiedoilla 95e (ilman sukutietoja 70e)
Tunnistus 100e (näillä pitäisi olla mikrosiru valmiina) *
Toimituskulut 5e
YHTEENSÄ 200e

* Vaikka aasilla olisi tunnistuspiirros, on se tunnistettava silti Hippokseen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s